Κοινοτική Οδηγία για την ενεργειακή ταυτότητα των ακινήτων

0

Από 4/1/2009 θα αρχίσει η ισχύς της κοινοτικής οδηγίας, η οποία ορίζει ότι κάθε μισθωτήριο συμβόλαιο ή πωλητήριο ακινήτου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να καταβάλλουν υψηλά χρηματικά ποσά, προκειμένου να προσαρμόσουν την ιδιοκτησία τους στις νέες κοινοτικές επιταγές.

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα πρέπει να γίνουν δαπανηρές εργασίες σε πολλά ακίνητα, όπως αντικατάσταση σωμάτων θέρμανσης, δηλαδή, όπου δεν υπάρχουν, θα πρέπει να εγκατασταθούν ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα γνωστά μπόιλερ για τη θέρμανση του νερού. Ακόμη, αναγκαία κρίνεται η μόνωση της σκεπής, της πιλοτής, του λέβητα και των εξωτερικών σωληνώσεων της κεντρικής θέρμανσης και ο έλεγχος σε όλους τους λέβητες, οι οποίοι θα αντικαθίστανται αν η απόδοσή τους έχει πέσει κάτω από το 70%.

Σχόλια