Κομισιόν: Αιτιολογημένη προς την Ελλάδα για την ελευθερία εγκατάστασης επιχειρήσεων οδικών μεταφορών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, επειδή η χώρα δεν τηρεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης επιχειρήσεων του κλάδου των οδικών μεταφορών.
Η ενέργεια αυτή είναι το τελευταίο βήμα πριν από την επίσημη προσφυγή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Ελλάδα δεν τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δεδομένου ότι περιορίζει την ταξινόμηση οχημάτων δημόσιας χρήσης και βυτιοφόρων ιδιωτικής χρήσης και επιβάλλει πάγια τιμολόγια μεταφορικών υπηρεσιών.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι απορρίπτεται η πρόσβαση νεοεισερχομένων στις δραστηριότητες οδικών μεταφορών στην Ελλάδα, χωρίς να εξετάζεται η κατάσταση και η οικονομική επιφάνεια κάθε αιτούσας επιχείρησης.
Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση επιβολής πάγιων κομίστρων, αφενός αποτρέπει την πρόσβαση αλλοδαπών επιχειρήσεων στους κλάδους των οδικών μεταφορών και της εμπορίας πετρελαιοειδών και, αφετέρου, παρεμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Σχόλια