Κομισιόν: Δικαστικές διαδικασίες κατά της Ελλάδας για τα λύματα και τα απόβλητα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστικές διαδικασίες για δύο υποθέσεις στις οποίες η Ελλάδα παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία που έχει στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη μόλυνση που προκαλούν τα λύματα και τα στερεά απόβλητα.
Στη μία υπόθεση η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας διότι δεν δημιούργησε την απαιτούμενη υποδομή για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε 12 κωμοπόλεις και πόλεις, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για αυτή της την παράλειψη.
Εάν η Ελλάδα δεν επανορθώσει την κατάσταση γρήγορα, το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η επιβολή σε αυτήν χρηματικής ποινής.
Στην άλλη υπόθεση, η Επιτροπή απευθύνει στην Ελλάδα τελική προειδοποίηση για προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία ενός νέου χώρου υγειονομικής ταφής που παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία περί αποβλήτων.
Βάσει της κοινοτικής οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, οι οικισμοί (κωμοπόλεις και πόλεις) άνω των 15.000 κατοίκων υποχρεούνται να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης για τη συλλογή των λυμάτων τους και για τη δευτεροβάθμια (δηλαδή βιολογική) επεξεργασία αυτών με σκοπό την απομάκρυνση των ρύπων πριν την απόρριψή τους στη θάλασσα ή σε γλυκά νερά.
Η προθεσμία για τη θέση σε λειτουργία της υποδομής αυτής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000.
Στην προσφυγή που άσκησε η Επιτροπή, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αποφάνθηκε τον Οκτώβριο του 2007 ότι η Ελλάδα παραβίασε την οδηγία διότι 23 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας.
Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, 11 από τους εν λόγω οικισμούς συμμορφώθηκαν, αλλά δώδεκα ακόμη εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τους κανόνες. Σε πέντε οικισμούς της Ανατολικής Αττικής (Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Κορωπί και Νέα Μάκρη) τα έργα κατασκευής, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2013.
Η απουσία επεξεργασίας στους εν λόγω οικισμούς σημαίνει ότι η υγεία των κατοίκων τίθεται σε κίνδυνο διότι ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να μολυνθούν με επιβλαβή βακτήρια και ιούς.
Η Επιτροπή απευθύνει επίσης στην Ελλάδα τελική γραπτή προειδοποίηση σχετικά με την ακατάλληλη λειτουργία του νέου χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Φυλή της Δυτικής Αττικής, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Λόγω των ελλείψεών του, οι αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν στον χώρο υγειονομικής ταφής την απαιτούμενη άδεια, οι εθνικές αρχές όμως εξακολουθούν να ανέχονται τη λειτουργία της.