Κομισιόν: Προειδοποίηση για παραλείψεις στο θέμα της προστασίας της φύσης

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας επειδή δεν εφάρμοσε τη νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα.
Μολονότι η Ελλάδα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Δικαστήριο για το θέμα αυτό, δεν έχει ακόμα ορίσει επαρκείς προστατευόμενες περιοχές για τα αποδημητικά και τα ευπαθή άγρια πτηνά και, κατά συνέπεια, παραβαίνει την οδηγία της ΕΕ για την διατήρηση των άγριων πτηνών.
Η πρώτη γραπτή προειδοποίηση της Κομισιόν αφορά παραλείψεις στον ορισμό επαρκούς αριθμού προστατευόμενων περιοχών για τα άγρια πτηνά.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ελλάδα στις 25 Οκτωβρίου 2007, επειδή παρέλειψε να ορίσει επαρκείς ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ, βλ. κατωτέρω) για τα άγρια πτηνά.
Το Δικαστήριο απαρίθμησε πολλές παραλείψεις – περιπτώσεις ανεπαρκούς ορισμού ζωνών – και ανέφερε δώδεκα είδη πτηνών που χρειάζονται ιδιαίτερα ενισχυμένη προστασία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο πωγονοφόρος γυπαετός (Gypætus barbatus), είδος κινδυνεύον, και ο ανατολικοευρωπαϊκός βασιλαετός (Aquila heliaca), είδος που περιγράφεται ως απειλούμενο.
Το Δικαστήριο επέκρινε επίσης την πλημμελή κάλυψη υγροβιοτόπων διεθνούς σημασίας. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, η Ελλάδα όρισε επιπροσθέτως 12 ΖΕΠ, έτσι ώστε στο σύνολο της χώρας ανέρχονται πλέον σε 163, και χαρακτήρισε επαρκείς περιοχές για ένα από τα είδη στα οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση του Δικαστηρίου. Ωστόσο, η κάλυψη εξακολουθεί να απέχει μακράν των απαιτήσεων του Δικαστηρίου.
Περίπου 32 σημαντικές ζώνες πτηνών εξακολουθούν να μην καλύπτονται καθόλου από χαρακτηρισμό ΖΕΠ, ενώ η κάλυψη περαιτέρω 75 ΣΖΠ είναι ανεπαρκής και τα όρια θα πρέπει να χαραχθούν εκ νέου, ώστε να συμπεριληφθούν τα υπόλοιπα 11 είδη πτηνών.

Σχόλια