Κομισιόν: Τελική προειδοποίηση στην Ελλάδα για τα οδικά τέλη

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία για τη μη έγκαιρη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί θεμάτων χρέωσης της οδικής υποδομής.

Στα τέσσερα κράτη μέλη δόθηκε χρόνος μέχρι τον Μάιο ώστε να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τους κοινοτικούς κανόνες.

Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν ενημέρωσαν την Επιτροπή για τον τρόπο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να το έχουν πράξει το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2008.

Με την οδηγία δημιουργείται ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για να επιβαρύνονται οι οδικοί μεταφορές με τις δαπάνες χρήσης της υποδομής ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορικών επιχειρήσεων των κρατών μελών και να διασφαλίζεται εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Σχόλια