Κριτική στο Σανιδά από την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων

0

Η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος άσκησε δριμεία κριτική στους χειρισμούς του Γ. Σανιδά για την υπόθεση Βατοπαιδίου τονίζοντας ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έχει την αρμοδιότητα να δώσει εντολή να μη διαβιβαστεί η δικογραφία στη Βουλή.
Η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας λαμβάνει σαφή θέση και υπογραμμίζει ότι βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών και του Συντάγματος, «μόλις ο δικαστικός ή ο εισαγγελικός λειτουργός, στα πλαίσια οποιασδήποτε έρευνας διαπιστώσει ότι υπάρχει εμπλοκή υπουργού ‘αμελλητί’ διαβιβάζει τη δικογραφία στη Βουλή για τα περαιτέρω».
Προσθέτει ότι «η διαβίβαση γίνεται αμέσως από αυτόν που ενεργεί την εξέταση, πράγμα που αναφέρεται ρητά στο νόμο, και μάλιστα χωρίς να έχει το δικαίωμα αξιολόγησης των στοιχείων που αφορούν την υπόθεση. Τέτοιο δε δικαίωμα είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει ούτε και ο προϊστάμενός του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κατά μείζονα λόγο».
Η Ολομέλεια τονίζει ότι η δικογραφία διαβιβάζεται υποχρεωτικά στη Βουλή από τον ίδιο τον ενεργούντα την εξέταση χωρίς αξιολόγηση των στοιχείων εφόσον η Βουλή είναι αρμόδια να ασκήσει δίωξη.
Και καταλήγει, λέγοντας ότι «από την ερμηνεία των διατάξεων, φαίνεται πως μόνος αρμόδιος, αλλά και υπεύθυνος, για τη διαβίβαση της δικογραφίας είναι ο ενεργήσας την εξέταση εισαγγελέας, που εν προκειμένω μάλλον κακώς ζήτησε την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον οποίο απλώς έπρεπε να ενημερώσει για το πέρας της εξέτασης, επειδή εκείνος του είχε παραγγείλει την συγκεκριμένη προκαταρτική εξέταση».