Κυρώθηκε η Συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικά θέματα

0

Κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με το Ν.3277/2004 η Συνθήκη μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας που προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικά θέματα. Ειδικότερα, προβλέπεται η μεγαλύτερη δυνατή συνδρομή σε σχέση με ανακριτικές έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες για αδικήματα που αφορούν τη φορολογία, τα τελωνειακά τέλη, το συναλλαγματικό έλεγχο και άλλα θέματα εισοδηματικού χαρακτήρα.

Η Συνθήκη δεν ισχύει για συλλήψεις ή εκτέλεση αποφάσεων, ενώ η συνδρομή δεν περιλαμβάνει την έκδοση και τη μεταφορά προσώπου που κρατείται για να εκτίσει ποινές. Παράλληλα, προβλέπονται οι περιπτώσεις μη χορήγησης συνδρομής, όπως σε περίπτωση αδικήματος πολιτικού χαρακτήρα, καθώς και η προστασία του απορρήτου της αίτησης δικαστικής συνδρομής και της περιορισμένης χρήσης των καταθέσεων και πληροφοριών.

Στη Συνθήκη καθορίζονται επίσης η διαδικασία λήψης των μαρτυρικών καταθέσεων, οι προϋποθέσεις μεταφοράς των μαρτύρων από το ένα κράτος στο άλλο και τα θέματα της ασυλίας τους.

Σχόλια