Κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των παιδιών

0

Ως τις 3 Μαρτίου θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση, στην οποία τίθεται νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο θα κυρωθεί η διεθνής σύμβαση για τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών, που συνήφθη στη Χάγη την 19η Οκτωβρίου 1996. Το επίμαχο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που αφορούν τα παιδιά-πρόσφυγες καθώς επίσης και τα παιδιά, των οποίων ο τόπος διαμονής δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, τη διεθνή δικαιοδοσία για τη λήψη μέτρων προστασίας έχουν οι αρχές του κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το παιδί.

Σχόλια