Κύρωση Πρωτοκόλλου για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις

0

Κυρώθηκε με τον Ν. 3289/2004 το Πρωτόκολλο αριθμός 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις, το οποίο υπεγράφη στο Βίλνιους στις 3 Μαΐου 2002. Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν το ως άνω Πρωτόκολλο, έχοντα υπόψη ότι το Πρωτόκολλο αριθμός 6 της Σύμβασης, που αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής που υπεγράφη στο Στρασβούργο το 1983 δεν εξαιρεί τη θανατική ποινή για πράξεις που διαπράχθηκαν σε καιρό πολέμου ή απειλούμενου πολέμου. Έτσι, στο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου προβλέπεται η κατάργηση της θανατικής ποινής, ενώ δεν επιτρέπεται καμία παράβαση ή επιφύλαξη ως προς τις διατάξεις του.

Κατά συνέπεια, τροποποιούνται ανάλογα τα άρθρα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που προβλέπουν τη θανατική ποινή. Για παράδειγμα, η θανατική ποινή δεν περιλαμβάνεται πλέον στις ποινές με τις οποίες τιμωρούνται τα στρατιωτικά εγκλήματα, ενώ καταργείται το άρθρο 8 του ΣΠΚ που προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής.

Σχόλια