Κ.Υ.Α για τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια

0

Εκδόθηκε στις 19 Ιανουαρίου η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή μεταξύ πιστωτών και οφειλετών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4224/2013 και της Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Κώδικα Δεοντολογίας .

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαμεσολαβεί εξωδικαστικά για τη συμβιβαστική και μόνο διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ δανειστών και οφειλετών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας. Επιπλέον, η υποβολή αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή προϋποθέτει την έγγραφη διαπίστωση της αποτυχίας ρύθμισης της οφειλής, στο πλαίσιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν την τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 για την προσφυγή τους στο Συνήγορο του Καταναλωτή, η οποία αρχίζει κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση όπως ακολουθεί.

 

 

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Ν. 422…

Σχόλια