Λήγει σήμερα η ισχύς μετενέργειας για τις κλαδικές συμβάσεις

0

Λήγει σήμερα η ισχύς της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας που είχαν λήξει μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2012, ημερομηνία ψήφισης του ν.4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28) για το δεύτερο Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής.

Η λήξη της μετενέργειας σημαίνει ότι οι κανονιστικοί όροι των κλαδικών συμβάσεων εργασίας παύουν να ισχύουν, διατηρείται μόνον ο βασικός μισθός και συνεχίζουν να ισχύουν τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων, έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας συλλογικής σύμβασης ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων.

Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να επικρατήσουν στην αγορά οι ατομικές συμβάσεις εργασίας με μείωση μισθού από 20 έως 40 τοις εκατό. Η λήξη της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων επηρεάζει 152 συμβάσεις που είχαν λήξει και περίπου 2 εκατομμύρια εργαζομένους.