Λήξη προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, στις 30/11/2016

0

 

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, λήγει η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, όπως είχε ομόφωνα αποφασίσει στις 28/9/2016, το Δ.Σ του ΕΤΑΑ.