“Λόγους δημοσίου συμφέροντος” επικαλείται το Δημόσιο για το ειδικό τέλος ακινήτων

0

Την προσεχή Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να συζητηθεί στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναστολής του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητείται η αναστολή εφαρμογής της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι με την υπ. αριθμ. 1101/2012 απόφαση κρίθηκε παράνομη η πρακτική επιβολής και είσπραξης του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ.

Το Δημόσιο, στην αίτηση αναστολής, επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η εκτέλεση της απόφασης του Πρωτοδικείου θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα καθώς θα υπάρξει απόλυτη αδυναμία να εισπραχθεί μέσω άλλων πηγών το υπόλοιπο του τέλους ηλεκτροδότησης για το 2012. Εκτιμάται μάλιστα ότι οι απώλειες θα ξεπεράσουν το 1 δις. ευρώ.

Συνεπώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δημοσίου, υπάρχει κίνδυνος να τεθεί σε κίνδυνο ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης το Ελληνικό Δημόσιο. Τέλος, σημειώνεται ότι η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης αναιρέσεως από τον Άρειο Πάγο δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

Σχόλια