Με αδιαφανή κριτήρια οι συμβασιούχοι στα πανεπιστήμια

0

Η επιλογή των συμβασιούχων διδασκόντων σε Πανεπιστήμια γίνεται με αδιαφανή κριτήρια, όπως διαπίστωσε έπειτα από σχετικές έρευνες ο Συνήγορος του Πολίτη.
Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι τα προβλεπόμενα πρακτικά επιλογής δεν περιέχουν εξατομικευμένες αιτιολογίες ή δεν τηρούνται καθόλου πρακτικά.
Τα ιδρύματα, συνεχίζει η αναφορά, δεν προβαίνουν σε συντεταγμένη αξιολόγηση του έργου των ήδη υπηρετούντων ενόψει μίας νέας κρίσης ενώ ενίοτε δεν τεκμηριώνουν τη συνδρομή των στοιχειωδών τυπικών προσόντων στα πρόσωπα που τελικά επιλέγονται.
Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι τα πανεπιστήμια προσδιορίζουν αυτοδύναμα τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων εξασκώντας την ακαδημαϊκή τους ελευθερία αλλά για την επιλογή των διδασκόντων «η λήψη σχετικών αποφάσεων οφείλει να διέπεται από διαφάνεια».
Μετά την απάντηση του υπουργείου Παιδείας ότι «δε διαθέτει περιθώρια για την άσκηση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων στο συγκεκριμένο πεδίο», ο Συνήγορος προτείνει τον εξορθολογισμό του νομικού πλαισίου για τους συμβασιούχους διδάσκοντες.

Σχόλια