Με νόμο απαγορεύεται η κατάσχεση για οφειλές έως 10.000 ευρώ

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α, 152/10-7-2007), ο νέος νόμος (3587/2007), που τροποποιεί και συμπληρώνει τον νόμο 2251/1994 (περί προστασίας των καταναλωτών) και ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τους καταναλωτές, με σημαντικότερη την απαγόρευση κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας δανειολήπτη για χρέος μέχρι 10.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.

Μια άλλη σημαντική ρύθμιση του νόμου είναι αυτή που παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης να ρυθμίζει με αποφάσεις του τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών.

Μεταξύ άλλων, με τη ρύθμιση αυτή ο υπουργός Ανάπτυξης θα μπορεί να απαγορεύει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις για δάνεια (καταναλωτικά, στεγαστικά και πιστωτικές κάρτες) οι όροι που τελεσίδικα έχουν κριθεί καταχρηστικοί από τα δικαστήρια.

Στις καινοτομίες του νόμου μπορούν να αναφερθούν ακόμα η δυνατότητα που παρέχεται στον μεμονωμένο καταναλωτή να επιδιώξει, σε ατομικό επίπεδο, με δικαστικές διαδικασίες-εξπρές την αποζημίωσή του για ζημιογόνα αποτελέσματα που υφίσταται από αθέμιτη εμπορική πρακτική, ενώ παρέχεται η δυνατότητα και σε μικρές ενώσεις να ασκούν πολλές μαζί συλλογικές αγωγές, αρκεί το άθροισμα των μελών τους να υπερβαίνει τα 500.

Παράλληλα με τον νόμο 3587/2007 αναβαθμίζεται το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, το οποίο μετονομάζεται σε Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς.

Σχόλια