Με νομοσχέδιο καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που καθορίζει τις αρμοδιότητες του υπουργείου Τουρισμού. Με το νομοσχέδιο μετονομάζεται το υπουργείου Τουρισμού σε υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται «ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, η προώθηση μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού, η ένταξη των υφισταμένων γραφείων εξωτερικού του ΕΟΤ στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, η ίδρυση επιπλέον γραφείων και σε άλλες πόλεις που δεν λειτουργούν Γραφεία του ΕΟΤ κλπ».

Επίσης, μετονομάζεται η «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ» σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ», ενώ επιτρέπεται η ανάθεση στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης της διαχείρισης δημοσίων εκτάσεων για την ανάπτυξη δημοσίων υποδομών με σκοπό την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής.

Σχόλια