Με νομοσχέδιο καταργείται ο «μαθηματικός τύπος»

0

Με νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ προβλέπεται η κατάργηση του μαθηματικού τύπου και η επαναφορά του συστήματος του μειοδοτικού διαγωνισμού στην ανάθεση των δημοσίων έργων.

Το σχετικό νομοσχέδιο πρόκειται να δοθεί στα κόμματα, το Τεχνικό Επιμελητήριο και στους φορείς του τεχνικού κόσμου, ώστε εντός ορισμένης προθεσμίας να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Στόχος του Υπουργείου είναι να ψηφιστεί το σχέδιο νόμου από τη Βουλή εντός του Αυγούστου.

Με το νέο σύστημα επιδιώκεται η απλοποίηση και αντικειμενικοποίηση της διαδικασίας του διαγωνισμού με την κατάργηση των δύο επιτροπών (διαγωνισμού και εισήγησης-ανάθεσης του έργου) και αντικατάστασής τους από μία, ώστε να αποφεύγονται οι προσφυγές στο ΣτΕ.

Ανάδοχος του έργου θα αναδεικνύεται αυτός που έχει δώσει την πιο συμφέρουσα προσφορά με αντικειμενικό προσδιορισμό.