Με νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος τροποποιούνται οι διαδικασίες κτηματογράφησης

0

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, υποχρέωση να περιληφθούν στο Κτηματολόγιο και τα δημόσια ακίνητα, ενώ καταργείται το όριο των 2.000 τ. μ. και όλα ανεξαρτήτως τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως δεν μπορούν, καταρχάς, να χαρακτηριστούν δασικά.

Τέλος, σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δε μεταβάλλεται το τέλος κτηματογράφησης ωστόσο θεσπίζεται προσαύξηση, αν δεν εισπραχτεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ειδοποίηση του οφειλέτη. Το τέλος προσαυξάνεται σε ποσοστό 20% για τις πρώτες 15 ημέρες καθυστέρησης και στη συνέχεια, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει το τέλος, πλέον των ανωτέρω προσαυξήσεων, το οφειλόμενο ποσό διπλασιάζεται, χωρίς να ισχύει το προβλεπόμενο για το αναλογικό τέλος ανώτατο ύψος των 900 ευρώ.

Σχόλια