Με παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο απειλείται η Ελλάδα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

0

Με δεύτερη παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με παλαιότερη απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οφείλει να απελευθερώσει πλήρως την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ των οποίων και τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, δηλαδή τις ψηφιακές επίγειες ραδιομεταδόσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανένα μέτρο εφαρμογής της οδηγίας 2002/77/ΕΚ περί απελευθέρωσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τον Απρίλιο του 2005, είχε αποφασίσει πως η Ελλάδα όφειλε να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την εν λόγω οδηγία.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν απέστειλε τη Δευτέρα στις ελληνικές αρχές επιστολή αιτιολογημένης γνώμης, ζητώντας τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα απειλείται με δεύτερη παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτή τη φορά η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Ευρωδικαστήριο να της επιβληθεί πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται ότι η οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού σε όλη την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουλίου 2003, σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με την οδηγία, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.

Όλα τα κράτη μέλη έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας, πλην της Ελλάδας, η οποία στις 14 Φεβρουαρίου 2006 γνωστοποίησε στην Επιτροπή το νέο της νόμο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων εξαιρούνται ρητώς από το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, κατά παράβαση της οδηγίας 2002/77/ΕΚ η οποία έχει επεκτείνει την αρχή της πλήρους ελευθέρωσης της αγοράς σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ των οποίων και οι υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.

Σχόλια