Με παρέμβαση του ΣτΠ σύνταξη σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ

0

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη παρακάμφθηκε γραφειοκρατικό πρόβλημα και χορηγήθηκε σύνταξη σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή δέχτηκε αναφορά από Κέντρο Υγείας Βορείου Ελλάδας με αίτημα τη διερεύνηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης ασφαλισμένου με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο οποίος είχε περίπου τριάντα χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα µε την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού που επιλήφθηκε της υπόθεσης, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας βρισκόταν σε αντικειμενική αδυναμία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής του. Παρά το γεγονός ότι είχε συμπληρώσει από το 2009 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλιστικού χρόνου και ηλικίας, δεν ήταν σε θέση να χειριστεί τα οικονομικά του θέματα, µε αποτέλεσμα να καταλήξει άστεγος και ανασφάλιστος. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνταξιοδότησης προσέκρουε στο γεγονός ότι ένα ποσό της οφειλής του προς τον ΟΑΕΕ εμφανιζόταν ότι είχε καταβληθεί εκπρόθεσμα.

Ο Συνήγορος σε έγγραφό του τόνισε ότι από τον φάκελο του ασφαλισμένου δεν αποδεικνύεται ότι είχε εγγράφως ενημερωθεί για την εν λόγω οφειλή και τη δίμηνη προθεσμία καταβολής της. Και επιπλέον, ότι ο ασφαλισμένος μόλις τελικά έλαβε γνώση για την οφειλή ανταποκρίθηκε και την πλήρωσε άμεσα. Τελικά, μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ δέχθηκε ως εμπρόθεσμη την καταβολή του οφειλόμενου ποσού και δρομολογήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία η διαδικασία καταβολής της σύνταξης στον ενδιαφερόμενο.

 

Σχόλια