Με ΠΝΠ οι αλλαγές που ζητά η τρόικα

0

Με δύο Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου “έκλεισε” η Κυβέρνηση όλες τις εκκρεμότητες σχετικά με τα θέματα που είχαν προκύψει από τις συνομιλίες της με την τρόικα. Η πρώτη Πράξη, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στην ΕτΚ (ΦΕΚ Α’ 228/18.11.2012) άπτεται θεμάτων της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά στον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικού ελέγχου, με τον οποίο επιχειρείται η άμεση διόρθωση κάθε πιθανής αστοχίας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η δεύτερη πράξη, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί αύριο στην ΕτΚ είναι ετερόκλητου περιεχομένου και ρυθμίζει όλα τα ανοικτά ζητήματα από το προσφάτως ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο. Ειδικότερα, στην πρώτη ΠΝΠ προβλέπεται η εφαρμογή ρήτρας αυτόματης επιβολής μέτρων σε περίπτωση αστοχιών του προγράμματος. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυτόματες περικοπές πιστώσεων σε υπουργεία, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ, σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων δαπανών τους ενώ συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

Ακόμα, ειδικά δικαιώματα και αρμοδιότητες αποκτά ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου προκειμένου να παρακολουθείται και να ελέγχεται η τήρηση του προϋπολογισμού ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας και η πορεία του προγράμματος “εντός τροχιάς”. Στην ίδια ΠΝΠ υπάρχει ειδική πρόβλεψη και για την πορεία των αποκρατικοποιήσεων καθώς και για την περίπτωση που δεν επιτευχθούν τα προσδοκώμενα έσοδα από αυτή τη διαδικασία.

Τέλος, με τη δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα που έμειναν σε εκκρεμότητα με το πολυνομοσχέδιο και συγκεκριμένα, προβλέπονται παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς, στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στην αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, στην αποσύνδεση των κατώτατων αμοιβών των δικηγόρων με την παρουσία τους στα ακροατήρια κ.α.

(ΦΕΚ Α’ 228/18.11.2012)

Σχόλια