Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα ρυθμιστεί η διαθεσιμότητα στο Δημόσιο

0

Με την ΠΝΠ πρόκειται να τεθεί σε διαθεσιμότητα το σύνολο των υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Διοικητικού, οι οποίοι εργάζονται σε φορείς που αρνούνται να αποστείλουν τις σχετικές λίστες.

Οι περίπου 2.000 υπάλληλοι, οι οποίοι θα ενταχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, δε θα απολυθούν αλλά θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες, οι οποίες έχουν άμεση ανάγκη προσωπικού. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Αντ. Μανιτάκη, το θέμα της κινητικότητας στο δημόσιο τομέα δεν είναι απαίτηση της τρόικας αλλά αποτελεί ανάγκη προκειμένου οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς να λειτουργούν πλέον πιο αποδοτικά και εύρυθμα. Πρόκειται μάλιστα για μια διαδικασία, η οποία θα πρέπει να καθιερωθεί στο Δημόσιο.

Σχόλια