Με προσφυγές απαντούν οι συμβασιούχοι του ΟΤΕ

0

Τουλάχιστον 198 προσφυγές έχουν ήδη κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τους συμβασιούχους του ΟΤΕ, με τις οποίες ζητάνε την ακύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ και του ΑΣΕΠ, με τις οποίες κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου σε αόριστου χρόνου.

Οι συμβασιούχοι υποστηρίζουν ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι αντισυνταγματικές, αντίθετες στην Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και ότι δεν έχουν την απαιτούμενη αιτιολογία.

Επισημαίνουν εξάλλου οι συμβασιούχοι, ότι έπρεπε να υπαχθούν στα Προεδρικά Διατάγματα 180/2004 και 164/2004, που αφορούν την μονιμοποίηση συμβασιούχων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Σχόλια