Με προσκόμιση του πτυχίου η αναγνώριση των πτυχίων νομικής από κολέγια

0

Οι απόφοιτοι ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια θα μπορούν σύντομα να ασκούν το επάγγελμά τους χωρίς προηγούμενη αναγνώριση του πτυχίου τους από τον ΔΑΟΤΑΠ, ενώ η αλλαγή υλοποιείται ήδη για τους απόφοιτους κολεγίων νομικής.

Με τροποποίηση του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπου Αθανασίου που ψηφίστηκε στη Βουλή, προκειμένου να εναρμονιστεί η νομοθεσία μας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι απόφοιτοι νομικών σχολών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των συνεργαζόμενων με αυτά κολεγίων, θα εγγράφονται πλέον στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους πτυχιούχους ελληνικών νομικών σχολών, δηλαδή με απλή προσκόμιση του πτυχίου και χωρίς την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, που ήταν έως τώρα απαραίτητη.

Η τροποποίηση αντικατέστησε τον περιορισμό του νόμου, ότι για να εγγραφούν θα έπρεπε να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ευρωπαϊκών κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές της Ελλάδας, με την απλή διατύπωση ότι αρκεί να είναι πτυχιούχοι νομικής ευρωπαϊκού κράτους.

Μέχρι τώρα, οι απόφοιτοι κολεγίων νομικής είχαν τρεις επιλογές προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα.
Η πρώτη ήταν να κάνουν αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ και να υποβληθούν σε πρόσθετα μαθήματα και δοκιμασίες στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εναλλακτικά, μπορούσαν να κάνουν πρακτική άσκηση 12 μηνών για την άδεια δικηγορίας στην Κύπρο και κατόπιν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εγγραφούν στους δικηγορικούς συλλόγους, με την ιδιότητα του κοινοτικού δικηγόρου. Διαφορετικά, μπορούσαν να απευθυνθούν στο κράτος όπου εδρεύει το πανεπιστήμιο με το οποίο συνεργάζεται το κολέγιό τους για πρακτική άσκηση, κατόπιν να επιτύχουν στις εξετάσεις που απονέμουν τον επαγγελματικό τίτλο και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να εγγραφούν στο Δικηγορικό Σύλλογο της επιλογής τους.

Τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε, οι κάτοχοι πτυχίου νομικής ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή κολεγίων που συνεργάζονται επισήμως με ευρωπαϊκά ΑΕΙ, θα εγγράφονται στα βιβλία ασκουμένων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους πτυχιούχους ελληνικών νομικών σχολών, δηλαδή με απλή προσκόμιση του πτυχίου τους.

Μετά από αυτήν τη ρύθμιση, που προς το παρόν αφορά τους δικηγόρους, ανοίγει ο δρόμος για ανάλογη μεταχείριση και άλλων επαγγελμάτων όπως του μηχανικού, του ιατρού, κ.ά., ενώ ο έλεγχος της επάρκειας των αποφοίτων θα περάσει στις επαγγελματικές ενώσεις όπως π.χ. το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
 

 
 

 

Σχόλια