Με προσωρινή διαταγή του ΣτΕ αναστέλλονται οι μετεγγραφές σε ΕΜΠ και ΑΠΘ

0

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Σ. Ρίζος εξέδωσε σήμερα προσωρινή διαταγή, με την οποία αναστέλλει προσωρινά τις μετεγγραφές στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 115 μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Σχολών αυτών, ζητώντας να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας για τις μετεγγραφές φοιτητών, λόγω αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των άρθρων 53 του Ν. 4264/2014 και 47 του Ν.  4274/2014.

 

Η προσωρινή διαταγή δόθηκε από τον κ. Ρίζο προς αποτροπή της ανεπανόρθωτης βλάβης στη λειτουργία των δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, την οποία συνεπάγεται η καθ’ υπέρβαση των εκπαιδευτικών τους δυνατοτήτων μεταφορά θέσεων μεγάλου αριθμού φοιτητών εισαχθέντων σε άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας. Μάλιστα, στο σώμα της προσωρινής διαταγής, ο Πρόεδρος του ΣτΕ μνημονεύει την υπ’ αριθμ. 987/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και δύο έγγραφα της από 16.12.2014 των δύο Ιδρυμάτων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, που τεκμηριώνουν τη βλάβη που υφίστανται από την εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων.

 

Η προσωρινή διαταγή  ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης από την αρμόδια Επιτροπή Αναστολών, ενώ η αίτηση ακύρωσης θα συζητηθεί το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια του ΣτΕ με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Πισπιρίγκο.

Σχόλια