Μείωση του ποσοστού χρηματοδότησης από τις τράπεζες στα στεγαστικά δάνεια

0

Οι τραπεζικοί οργανισμοί στην πλειοψηφία τους και σταδιακά αποφασίζουν να σταματήσουν την χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% της εμπορικής αξίας των ακινήτων που αγοράζονται με στεγαστικά δάνεια και να περιορίσουν αυτό στο 80%.

Πρόκειται για τα αναγκαία μέτρα προστασίας απέναντι στη διαρκή αύξηση των επιτοκίων και των τιμών των κατοικιών, γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τον κίνδυνο των επισφαλειών, αφού γνωρίζουν ότι ο δανειολήπτης θα κάνει ό,τι μπορεί για να μη χάσει τα χρήματα που έχει ήδη δώσει.

Μεταξύ άλλων, πλέον κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη τριτεγγυητών, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία.

Σχόλια