Μερικώς αντισυνταγματικός ο νόμος για τον βασικό μέτοχο κατά το ΣτΕ

0

Μερικώς αντισυνταγματικό έκρινε ομοφώνως η επταμελής σύνθεση του Δ Τμήματος του ΣτΕ το νόμο 3021/2002 για το βασικό μέτοχο, τον οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει να φέρει στη Βουλή στα τέλη της χρονιάς. Το θέμα παραπέμφθηκε προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου, κατά το μέρος που προβλέπουν ότι η απαγόρευση συνάψεως δημοσίων συμβάσεων, σε ό,τι αφορά τους συγγενείς ιδιοκτητών, εταίρων, βασικών μετόχων, κ.λπ. των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης, αίρεται αν οι εν λόγω συγγενείς αποδείξουν ότι διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά, προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 9 του Συντάγματος.

Παράλληλα, με την απόφαση κρίθηκε ότι δεν προκύπτει λόγος να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το αν οι συνταγματικοί περιορισμοί στο θέμα του βασικού μετόχου προσκρούουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σχόλια