Μεσολαβητής Τραπεζικών–Επενδυτικών Υπηρεσιών: στη δημοσιότητα η έκθεση του 2010

0

Δημοσιεύθηκε σήμερα η 12η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών  στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα πεπραγμένα του φορέα για το έτος 2010.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση  οι εργασίες του Μεσολαβητή παρουσίασαν σταθερά αυξητική πορεία: δέχθηκε συνολικά 14.289 τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις στα γραφεία του, αυξημένες κατά 16,46% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, και έλαβε 2.203 γραπτά παράπονα, αυξημένα κατά 6,07%, από ιδιώτες, επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και επενδυτές, που αφορούσαν τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες. Επίσης, στα πλαίσια συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο FIN-NET, έλαβε 74 διασυνοριακά παράπονα.

Συνολικά περατώθηκε η διερεύνηση 1.826 γραπτών υποθέσεων.

Η κατανομή των υποθέσεων κατά προϊόν και αιτία παραπόνου είναι η ακόλουθη:  

– 20,02% αφορούσε τα μέσα πληρωμών, 67,46% τα δάνεια, 7,74% τις καταθέσεις και 3,24% τις επενδυτικές υπηρεσίες, ενώ 1,54% διάφορες άλλες υπηρεσίες.

– 12,10% αφορούσε την αμφισβήτηση συναλλαγών / υπολογισμών, 15,39% την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 69,07% την τραπεζική ή επενδυτική πρακτική και 3,44% διάφορα άλλα θέματα (έξοδα, επιτόκια, δυσμενή στοιχεία κ.ά.).

Επισημαίνεται ότι ποσοστό 67,68% των διαφορών που εξετάστηκαν επιλύθηκε υπέρ των συναλλασσόμενων, είτε με πλήρη ικανοποίηση του αιτήματός τους είτε συμβιβαστικά.

Ειδικότερα εξετάσθηκαν διαφορές που αφορούσαν κυρίως:

Στα δάνεια: τον τρόπο εκτοκισμού των οφειλών, την ενημέρωση των συναλλασσομένων, τη διαδικασία μεταφοράς δανείων, την άρση εμπράγματων βαρών, την αποδοχή ασφαλιστηρίων εκδόσεως εταιριών επιλογής των δανειοληπτών, την ενημέρωση κληρονόμων για οφειλές αποβιώσαντος, τους συμβατικούς όρους περί μεταβολής επιτοκίου και τον τρόπο όχλησης οφειλετών από τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Στα μέσα πληρωμών: τις χρεώσεις μετά από κλοπή ή απώλεια καρτών, τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των συναλλασσόμενων με επιχειρήσεις που δέχονται πιστωτικές κάρτες, τα έξοδα ανάληψης μετρητών και τα πιστωτικά όρια των καρτών.

Στις καταθέσεις: τις επιβαρύνσεις με διάφορες προμήθειες και έξοδα, τον συμψηφισμό μισθών και συντάξεων με οφειλές των δικαιούχων, τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά τις ταμειακές συναλλαγές, τις χρεώσεις λογαριασμών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των καταθετών.

Στα επενδυτικά προϊόντα: την ενημέρωση των επενδυτών, την προώθηση των προϊόντων, τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και την εκτέλεση εντολών.

Επίσης, από το Σεπτέμβριο, πλήθος αιτήσεων προς τον Μεσολαβητή αφορούσε το πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 3869/2010, ως συνδράμων φορέας κατά την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 

Σχόλια