Μεταθέσεις, προαγωγές και τοποθετήσεις δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων

0

Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα της 5ης Μαρτίου 2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, τα άρθρα 1, 14 και 15 του ν.2685/1999 (Α΄35) και τις με αριθμούς 1, 2, 4, 7 και 14/2015 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:

Α. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του αρεοπαγίτη, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω προέδροι εφετών Αθηνών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1. Διονυσία Μπιτζούνη του Ιωάννη, της προαγωγής της λογιζομένης από 22-1-2015 και
2. Γεώργιος Χοϊμές του Ιωάννη, της προαγωγής του λογιζομένης από 1-3-2015.

Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του προέδρου εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω εφέτες Αθηνών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Παναρίτης του Ηλία στο Εφετείο Αθηνών και
2. Αλεξάνδρα Σιούτη του Αναστασίου στο Εφετείο Αθηνών.

Γ. Μετατίθεται στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς η εισαγγελέας εφετών Καλαμάτας Αργυρώ Χουδετσανάκη του Νικολάου, με αίτησή της και δικές της δαπάνες.

Δ. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του εισαγγελέα εφετών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο αντεισαγγελέας εφετών Πειραιώς Βασίλειος Παππαδάς του Χρήστου που έχει τα νόμιμα προσόντα, της προαγωγής του λογιζομένης από 1-3-2015 και τοποθετείται στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας.

Σχετικό αρχείο
 

Σχόλια