Μέτρα για επιτάχυνση στην απονομή Δικαιοσύνης- Διαμεσολάβηση

0

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, με ανακοίνωσή του, παρουσίασε τα κυριότερα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν με σκοπό την επιτάχυνση στην απονομή Δικαιοσύνης. Μεταξύ των προωθούμενων ρυθμίσεων, που θα περιληφθούν σε δύο σχέδια νόμου, τα οποία θα εισαχθούν στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, προβλέπεται για πρώτη φορά, ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας των Δικαστηρίων και στην ταχύτερη, οικονομικότερη και επωφελέστερη επίλυση των διαφορών.
Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς, που δεν είναι Διαιτησία και δεν αποτελεί Δικαστήριο. Στο πλαίσιο της Διαιτησίας, που δεν είναι υποχρεωτική για τα μέρη, αναζητείται συμβιβαστική λύση, σε ουδέτερο τόπο, και με τη βοήθεια τρίτου προσώπου, του Διαμεσολαβητή. Ως προς τον ρόλο του Διαμεσολαβητή, διευκρινίζεται ότι μπορεί να είναι Δικηγόρος με ειδική εκπαίδευση και πιστοποίησή του από αρμόδιο φορέα. Ο Διαμεσολαβητής δεν υποδεικνύει/επιβάλλει λύσεις στα μέρη, δεν εκφέρει άποψη, δεν είναι Δικαστής, αλλά ούτε και Διαιτητής. Συγκεκριμένα, ο Διαμεσολαβητής χρησιμοποιεί ειδικές «τεχνικές» για να βοηθήσει τα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν, να λύσουν παρεξηγήσεις, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους και, εντέλει, να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή λύση.
Αναφορικά με την πιστοποίηση και την εκπαίδευση των Διαμεσολαβητών, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη διαδικασία πιστοποίησης, ενώ παράλληλα, ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών. Η εκπαίδευση των Διαμεσολαβητών θα είναι διαρκής, μέσω σεμιναρίων που διοργανώνουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ή άλλο Κέντρο.
Ως προς τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης σημειώνεται ότι θα συνδράμει στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, αλλά και την ταχύτερη και οικονομικότερη επίλυση διαφορών μέσω μιας άνευ κανόνων ευέλικτης και γρήγορης εμπιστευτικής διαδικασίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο,τι λέγεται στη Διαμεσολάβηση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο Δικαστήριο.
Μέσω του θεσμού της Διαμεσολάβησης, το υπουργείο σημειώνει στην οικεία ανακοίνωσή του ότι αποφεύγεται η αντιδικία και διαφυλάσσονται οι επιχειρηματικές ή φιλικές σχέσεις των μερών. Σε περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης στα δικαστήρια, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών δεν θίγονται και η διαδικασία Διαμεσολάβησης θεωρείται «σαν να μην έγινε». Αν η Διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, τα μέρη μπορούν σε κάθε περίπτωση να προσφύγουν στα Δικαστήρια.
Πρόκειται για διαδικασία μη δεσμευτική. Τα μέρη συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν.

Σχόλια