Μέτρα για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος

0

Η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση αναφερόμενη στα προβλήματα των ελληνικών φυλακών και επεσήμανε τους τρόπους βελτίωσης του σωφρονιστικού μας
συστήματος.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρεται το πρόβλημα της έλλειψης διαχωρισμού των κρατουμένων υποδίκων από τους κατάδικους ή των
ελαφροποινιτών από τους βαρυποινίτες και της έλλειψης κατάλληλου ιατρικού προσωπικού.

Επίσης, ως αναγκαία κρίνεται η αφαίρεση όλων των υάλινων φρακτών στις αίθουσες επισκεπτηρίων συνηγόρων και η καθιέρωση επισκέψεων Επιτροπών των Δικηγορικών Συλλόγων και του Συνηγόρου του Πολίτη στις φυλακές της χώρας προκειμένου να διαπιστώνονται οι συνθήκες κράτησης.

Σχόλια