Μέτρα για την πάταξη της γραφειοκρατίας

0

Μέτρα για την πάταξη της γραφειοκρατίας αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών, που έχει συσταθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3242/ 2004, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της, υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της έκδοσης όλων των κανονιστικών πράξεων εφαρμογής του ν.3242/2004 για την πάταξη της γραφειοκρατίας, ως το τέλος Μαρτίου του 2005.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η άμεση κατάργηση των γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών που αφορούν την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής και τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας, οι οποίες θα αντικατασταθούν, κατά βάση, ιδίως με την απλή επίδειξη, από τον Πολίτη, του δελτίου ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού.

Ακόμη, απλοποιείται άμεσα η διαδικασία επικύρωσης των φωτοτυπιών δημόσιων εγγράφων, τις οποίες προσκομίζουν οι Πολίτες σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, η γενίκευση και επιτάχυνση των διαδικασιών της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από κάθε υπηρεσία, είτε των εγγράφων που κατέχουν άλλες υπηρεσίες, είτε των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι πολίτες σε άλλη υπηρεσία.

Τέλος, αποφασίστηκε η αξιοποίηση, για όλες τις πιο πάνω ενέργειες, των δυνατοτήτων τις οποίες θα παρέχουν πλέον τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μετά τη σταδιακή μετατροπή τους σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών.

Σχόλια