Μέχρι την Παρασκευή η παράταση στην υποβολή ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

0

Η παράταση αφορά τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ του υπόχρεου. Αρχικά η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έληγε στις 31 Ιουλίου 2012, το Υπουργείο Οικονομικών ωστόσο αποφάσισε να δώσει παράταση ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πολλών φορολογουμένων και επαγγελματικών τάξεων.

Η παράταση δίνει την δυνατότητα στους υπόχρεους να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, αλλά και να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που εκ παραδρομής έκαναν λάθος στην ηλεκτρονική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης (π.χ. μη αναγραφή στον κωδ.049 του ποσού των αποδείξεων που κατέβαλλαν για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών κλπ.).

Οι φορολογούμενοι που χάσουν και την δοθείσα παράταση και υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις μετά τις 10 Αυγούστου 2012, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της εκπρόθεσμης δήλωσης, δηλαδή προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής ή πρόστιμο, απώλεια αφορολογήτου του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας διότι δεν θα αναγνωρίζονται οι αποδείξεις του κωδ.049, καθώς και τη δυνατότητα του αυτοελέγχου για τους επιτηδευματίες.

Σχόλια