Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου η υποβολή δηλώσεων μεταβολών ΦΠΑ

0

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Αικ. Σαββαίδου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2015, χωρίς την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μεταβολών καθεστώτος ΦΠΑ.

Η απόφαση αφορά κυρίως σε όσους επιθυμούν μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή αντίστροφα ενόψει του νέου τρόπου φορολόγησης. Σύμφωνα με τις νέες φορολογικές διατάξεις οι υποκείμενοι στο φόρο των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τα 10.000 ευρώ, μπορούν από την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, εντός 10 ημερών και να υπαχθούν στο απαλλασσόμενο από τον ΦΠΑ καθεστώς. Η σχετική δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση διετίας, εκτός αν ο φορολογούμενος απολέσει κατά το δεύτερο έτος το σχετικό δικαίωμα λόγω υπέρβασης του ορίου.

Αν και αρχικά οι υποκείμενοι στο φόρο έπρεπε να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ μέχρι και σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, πλέον μπορούν να αποφασίσουν εάν επιθυμούν τη μεταβολή και να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση του Ν. 4281/2014 έως τις 30 Ιανουαρίου 2015.

 

Σχόλια