Μη νόμιμες ορισμένες διατάξεις του ΠΔ για το υπαίθριο εμπόριο κατά το ΣτΕ

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ αριθμόν 309/2004 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος, έκρινε μη νόμιμες ορισμένες διατάξεις του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

Ειδικότερα, κρίθηκε παράνομη η διάταξη του σχεδίου ΠΔ που προβλέπει ότι η απόσταση των θέσεων των πλανόδιων πωλητών από τις λαϊκές αγορές πρέπει να είναι πάνω από 400 μέτρα για τους μεγάλους δήμους και η απόσταση από τα καταστήματα που πωλούν ομοειδή προϊόντα 200 μέτρα, καθώς, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΣτΕ, το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμίζεται από τους δήμους και τις κοινότητες.

Ακόμα, μη νόμιμη κρίθηκε και η διάταξη του σχεδίου ΠΔ που αναφέρει ότι οι αποφάσεις των δήμων και κοινοτήτων, με τις οποίες οριοθετούνται οι χώροι για τις υπαίθριες δραστηριότητες, πρέπει να λαμβάνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, και αυτό γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται στο τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Σχόλια