Μικρότερες από τον μισθό των δικαστών πρέπει να είναι οι αποδοχές των εκπαιδευόμενων στην Εθνική Σχολή Δικαστών, σύμφωνα με το ΣτΕ

0

Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών κατά τη μαθητεία τους στη Σχολή δεν προσλαμβάνουν την ιδιότητα του τακτικού δικαστή και, συνεπώς, εισπράττουν ποσοστό –και όχι το σύνολο– των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, χωρίς η νομοθετική αυτή ρύθμιση να δημιουργεί ανισότητα μεταξύ εκπαιδευόμενων και εν ενεργεία δικαστών. Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 162/2010 απόφασή της, κάνοντας δεκτή την αίτηση της Εθνικής Σχολής Δικαστών, η οποία ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Το Διοικητικό Εφετείο είχε κάνει δεκτή αίτηση σπουδάστριας της Σχολής να αμείβεται στη διάρκεια της εκπαίδευσής της ως δικαστής, δηλαδή με τις αποδοχές που προβλέπει το ειδικό μισθολόγια των δικαστών, και της είχε επιδικάσει το ποσό των 13.429 ευρώ.