Μήνυμα του υφ. Δικαιοσύνης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

0

Σε μήνυμά του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Απόστολος Κατσιφάρας, αρμόδιος για τα θέματα ισότητας των φύλων, αναφέρει τα εξής:
“Η 8η Μαρτίου είναι μια μέρα αφιερωμένη στις γυναίκες και στους αγώνες για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στην οικογενειακή, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Μια μέρα όπου μας δίνεται η ευκαιρία να τιμήσουμε όλες τις γυναίκες για την πολύπλευρη και πολύτιμη προσφορά τους στη στήριξη της κοινωνίας, να αξιολογήσουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλον τον κόσμο και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για το δικαίωμα στην ισότητα που έχει κάθε γυναίκα. Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνικοοικονομική ζωή της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, αλλά και στη χώρα μας, βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα σημαντικές επιτυχίες που έχουν σημειωθεί στο τομέα της ισότητας των δύο φύλων δεν θα πρέπει να δημιουργούν εφησυχασμό. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σχεδιάζουμε ένα εθνικό πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη διεθνή εμπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν σημειωθεί στον τομέα της ισότητας των φύλων, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουμε κοινές δράσεις και συνεργίες με άλλες τομεακές πολιτικές. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις δράσεις για την ισότητα των φύλων προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα με τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων, την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας, αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο. Ο αγώνας για ισότητα, ισονομία και ίσες ευκαιρίες είναι διαρκής και είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους. Είμαι βέβαιος, ότι μπορούμε να χαράξουμε νέους δρόμους πραγματώνοντας την ισότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας”.

Σχόλια