Μήνυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά του προέδρου της Hitech

0

Μηνυτήρια αναφορά κατά του προέδρου του ΔΣ της εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής Hitech Σύμβουλοι Υψηλής Τεχνολογίας ΑΕ Νικολάου Σφυρή αποφάσισε να υποβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς, όπως προέκυψε κατά τον πρόσφατο έλεγχο της Επιτροπής, προέβαινε χωρίς νόμιμη αιτία σε επανειλημμένες αναλήψεις χρηματικών ποσών από την εταιρεία.

Για την ίδια υπόθεση, το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να ενημερώσει σχετικά το υπουργείο Ανάπτυξης και να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για διενέργεια ποιοτικού ελέγχου αναφορικά με το έργο του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της ανωτέρω εταιρείας.

Σχόλια