Μητρώο με τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία

0

 

Η Υπουργός Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου με σημερινή ομιλία της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας, αναφέρθηκε στο μητρώο επιχειρήσεων που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία καθώς στις συνέπειες κυρώσεων για αυτές τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι, το μητρώο με την εικόνα των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία δημιουργείται στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σ.ΕΠ.Ε. το οποίο και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2017. Στόχος μεταξύ άλλων είναι η επιβολή κυρώσεων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, καθώς και από προγράμματα χρηματοδότησης, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
 

Σχόλια