Μνημόνιο 2: Οι φήμες που γίνονται πραγματικότητα για τους Δικηγόρους….

0

Με μια σειρά νέων μέτρων τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε υπο-κεφάλειο του Μνημονίου 2 με τίτλο:

“Πρόσθετα μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα” επέρχονται μια σειρά νέων, δυσμενών αλλαγών στο υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των Δικηγόρων στη χώρα μας. Ειδικότερα, οι αλλαγές αφορούν τόσο την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών τ ων εμμίσθων,  την κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια, την απελευθέρωση των αμοιβών, δια της προκαταβολής συγκεκριμένων ποσών και την αναθεώρηση των ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Όλα, τα προβλεπόμενα στο Μνημόνιο 2 νέα μέτρα, έχουν ενταχθεί – όπως και όλα τα υπόλοιπα άλλωστε – σε ένα αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Και όλα αυτά ενώ μόλις εντός της εβδομάδας, είχαν εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις – διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου…..

Πρόσθετα μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

 

Σχόλια