Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Εισαγγελιών του ΑΠ και της Ρωσίας

0

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπεγράφη κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Εισαγγελέα του ΑΠ Ι. Τέντε στη Μόσχα. Το μνημόνιο προβλέπει την πραγματοποίηση συναντήσεων και διαβουλεύσεων, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας και να συζητηθούν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υποβάλλονται προς εξέταση σε διεθνή φόρα και οργανισμούς. Συμφωνήθηκε ακόμη η ανταλλαγή πληροφοριών για τα νομικά συστήματα και την νομοθεσία των δύο κρατών, τις νομοθετικές δραστηριότητες και τα μέτρα για την επιβολή του νόμου στους τομείς που αναφέρονται στη δικαιοδοσία των μερών, και, αν απαιτείται, στις ξένες νομικές πρακτικές. Στο μνημόνιο επίσης προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των διαβουλεύσεων καθώς επίσης και ο συντονισμός στον τομέα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του προσωπικού των εισαγγελικών υπηρεσιών.;

Σχόλια