Μον. Πρ. Ξάνθης: Αντισυνταγματική η μείωση του κατώτατου μισθού

0

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη ΠΥΣ εκδόθηκε κατά παράβαση των άρθρων 26 και 43 παρ.2 του Συντάγματος και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τα δικαστήρια. Με βάση λοιπόν την ανωτέρω αιτιολογία, το δικαστήριο έκρινε ότι η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ασκεί καμιά επιρροή στην ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ και ότι ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που αυτός θέτει στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

Με δεδομένο λοιπόν ότι στην υπό κρίση υπόθεση δε συνέτρεχε κανένας από τους λόγους που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΚΤΕΛ, η απόλυση του οδηγού ΚΤΕΛ κρίθηκε άκυρη και ο εργοδότης υποχρεώθηκε να τον επαναπροσλάβει και να καταβάλει κανονικά τις αποδοχές του. Μάλιστα, η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η απόφαση του Πρωτοδικείου έρχεται «να επιβεβαιώσει ότι η νομοθετική λαίλαπα κατά των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα μας δεν θα καρποφορήσει, όσο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη επιμένει να εφαρμόζει το Σύνταγμα και τις αρχές που αποτελούν το θεμέλιο του δικαιϊκού μας συστήματος.»

Τέλος, να σημειωθεί ότι πριν περίπου δύο μήνες είχε εκδοθεί η υπ. αριθμ. 24/2012 απόφαση [Lawnet.gr] του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, η οποία έκρινε ομοίως αντισυνταγματική την επίμαχη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σχόλια