Μον. Πρ. Χανίων 192/2017: τα κριτήρια διάσωσης της κύριας κατοικίας

0

 

Με την με αριθμό 192/2017 απόφαση του Μον/λούς Πρωτοδικείου Χανίων, που δίκασε ως εφετείο, κρίθηκε το θέμα των κριτηρίων και της νόμιμης βάσεως του οριζόμενου ποσοστού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του άρθρου 9@ 2 του ν.3869/2010.

Σύμφωνα με αυτή το δικαστήριο σύννομα δέχτηκε ότι η διάσωση της κύριας οικογενειακής κατοικίας είναι κοινωνικό αγαθό και απολαμβάνει συνταγματικής προστασίας,  κατ’ άρθρο 21 του Συντάγματος και ότι για το ποσοστό  της διασώσεως της, ως οριζόμενο υπό του νόμου κατά ανώτατο το 80% της αντικειμενικής της αξίας, ο νόμος δεν παραθέτει κριτήρια, όμως τυχαίνουν αναλογικής εφαρμογής τα κριτήρια του άρθρου 8@ 5 που επιβάλλονται από την ανάγκη προστασίας της κύριας κατοικίας, που δεν παρέχεται σε όλους τους οφειλέτες,  αλλά σ’ αυτούς που η αξία της κύριας κατοικίας τους δεν υπερβαίνει το οριζόμενο από το νόμο όριο και με το σκεπτικό αυτό   για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας όρισε να πληρώσει το 30% της αντικειμενικής της αξίας, προκειμένου βάσει της ηλικίας της, των οικονομικών δεδομένων της  και ιδίως λόγω της ανεπάρκειας του εισοδήματος της και των προβλημάτων υγείας του συζύγου της να δύναται να τη διασώσει.

Η Δικηγόρος
Ράνια Μπουρδάκη – Μπουνιαλή 21-25-Χανιά – Τηλ:28210-55317 και 6977372083

 

Σχόλια