Μον. Πρωτοδικείο Φλώρινας 17/2017 απόφαση(πλ. κείμενο): ελευθέρωση εγγυητή δανειακής σύμβασης

0

 

Ένσταση Ελευθέρωσης Εγγυητή. Δεκτή ανακοπή Εγγυητή κατά Διαταγής Πληρωμής που είχε εκδοθεί ύστερα από αίτηση  Τράπεζας, δυνάμει της οποίας ο ανακόπτων ισχυριζόταν, μεταξύ άλλων, ότι ελευθερώθηκε εκ της δοθείσας εγγύησης, διότι η καθ’ ης Τράπεζα δεν επιδίωξε δικαστικά την απαίτηση της εντός ενός (1) έτους αφότου είχε γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή.

Ευχαριστούμε τον κ.Γεώργιο Εμμ. Παρασκευάκη Δικηγόρο Αθηνών, για την αποστολή της απόφασης.

 

Σχόλια