Μόνο στα φαρμακεία η πώληση συμπληρωμάτων διατροφής

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 931/2010 απόφασή του έκρινε ότι η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να γίνεται μόνο από τα φαρμακεία για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Είχε προηγηθεί προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ από τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καταστηματαρχών Φυσικής Υγιεινής Διατροφής και Διαβίωσης», με την οποία ζητούσε την ακύρωση της από 18.2.2004 απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Υγείας που ορίζει ότι η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.
Μεταξύ άλλων, ο σύνδεσμος υποστήριζε ότι η εν λόγω απόφαση συνιστά παραβίαση της ΕΣΔΑ, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της κοινοτικής νομοθεσίας, του Συντάγματος και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).
Στην απόφασή του, πάντως, το ΣτΕ, απορρίπτει τις προτάσεις του Συνδέσμου και τονίζει ότι η υπουργική απόφαση επιβάλλει περιορισμό που “στηρίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση”, ο οποίος, επιπλέον “δε συνιστά ιδιαίτερα δραστικό περιορισμό, πλήττοντα ευθέως την πρόσβαση στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής, αλλά σε απλό περιορισμό των σημείων πώλησή τους”. Αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας της απόφασης, καθώς αυτή περιορίζει επιτρεπτώς την εμπορική ελευθερία των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι “είναι μέτρο γενικό και αντικειμενικό και αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, δηλαδή στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος από το ενδεχόμενο υπερβολικής ή ανεξέλεγκτης πρόσληψης ουσιών, όπως είναι οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, δυνητικά επιβλαβών για την υγεία, για την οποία το κράτος οφείλει να μεριμνά και προληπτικώς σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Συντάγματος”.

Σχόλια