Ν. 4138/2013: Τροποποιήσεις σε διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

0

Με το Ν. 4138/2013 («Επείγουσες Ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις»), ο οποίος δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 72/19.03.2013) ρυθμίζονται και ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, με το άρθρο 9 του Ν. 4138/2013 [Link] μεταβάλλεται η διάταξη του άρθρου 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου. 2. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν επιτρέπεται παρέκταση της αρμοδιότητας».

Επίσης, μεταβάλλεται το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για τέλεση υιοθεσίας (αρθρ. 800 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ). Πιο συγκεκριμένα, πλέον αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε δικαστήριο της Επικράτειας ενώ μέχρι πρότινος, αρμόδιο ήταν το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου είχαν τη συνήθη διαμονή τους εκείνος που υιοθετεί ή εκείνος που υιοθετείται. Οι δε, συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο τελείται η υιοθεσία και όχι ενώπιον μέλους της σύνθεσης του Δικαστηρίου, όπως προέβλεπε το αρθρ. 800 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ισχύς των συγκεκριμένων διατάξεων αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2013.

Σχόλια