Να ενισχυθεί ο θεσμός της αναδοχής ανηλίκων στη χώρα μας, ζήτησε ο Συνήγορος του Παιδιού

0

«Η αναδοχή αφορά θεσμό παιδικής προστασίας και όχι απλά εθελοντική διαδικασία αναπλήρωσης της φυσικής οικογένειας. Για τον λόγο αυτό, ο νόμος και η διεθνής πρακτική και δεοντολογία επιβάλλουν η αναδοχή να λαμβάνει χώρα σε εποπτευόμενο πλαίσιο και με τακτική παρακολούθηση και υποστήριξη της ανάδοχης οικογένειας». Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Συνήγορος του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος, κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα «Η αναδοχή ως στηρικτικό και αναμορφωτικό μέτρο, νέες πρακτικές», που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών «Ρίζες».
Ο κ. Μόσχος επισήμανε ότι «η διεθνής πρακτική έχει δώσει εξαιρετικές ενδείξεις για τη θετική λειτουργία του θεσμού για τη φροντίδα παιδιών που η οικογένειά τους βρίσκεται σε κρίση ή αδυνατεί να τα φροντίσει (λόγω έκτακτων ή χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει)» και πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν θεσμό που σαφώς προτιμάται διεθνώς έναντι της τοποθέτησης ενός παιδιού σε ίδρυμα. Για να εφαρμοστεί σωστά, όμως, θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά οι ανάδοχοι, να εκπαιδεύονται και να προετοιμάζονται σωστά, να υπάρχει ξεκάθαρο συμβόλαιο για τον τρόπο που ασκείται η αναδοχή, η Πολιτεία να ενισχύει τους αναδόχους με επίδομα, ανάλογα με την περίπτωση, και τέλος να παρακολουθείται η κάθε περίπτωση αναδοχής και να υποστηρίζονται γονείς και παιδιά από ειδικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Παιδιού, το σημερινό σύστημα παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες: «Δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα στις νομαρχιακές κοινωνικές υπηρεσίες (τμήματα Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) να μπορούν να ενεργούν για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες. Αυτό μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον τα παιδιά πρώτα ενταχθούν σε κάποιο ίδρυμα παιδικής προστασίας, το οποίο θα έχει και την επιτροπεία τους ή θα ασκεί την επιμέλειά τους με εισαγγελική εντολή. Επίσης, μέχρι σήμερα μόνο 3 δημόσια ιδρύματα παιδικής προστασίας (Άγιος Ανδρέας, Μητέρα και Αναρρωτήριο Πεντέλης) χειρίζονται τα θέματα των αναδοχών και τη δυνατότητα να διαθέτουν επιδόματα για τους ανάδοχους γονείς. Παρόλο που στον νόμο έχει προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα σε όλα τα δημόσια ιδρύματα παιδικής προστασίας, στην πράξη τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από όλα τα άλλα ιδρύματα για την εφαρμογή του θεσμού είναι συχνά πολύ σοβαρά». Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να πραγματοποιούνται μόλις λίγες δεκάδες αναδοχές κάθε χρόνο.

Σχόλια