Νέα αγορανομική διάταξη με ανατιμήσεις φθηνών φαρμάκων

0

Με τη νέα Αγορανομική Διάταξη 14/89 που έδωσαν στη δημοσιότητα ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, εισάγεται νέος τρόπος τιμολόγησης και υιοθετούνται οι εξής αλλαγές:

– Η τιμή των νέων φαρμάκων θα καθορίζεται με βάση το μέσο όρο των τριών εκάστοτε φθηνότερων χωρών της ΕΕ των 25 και της Ελβετίας (δύο χώρες της ΕΕ των 15 και μια από τις δέκα χώρες της διεύρυνσης).

– Τα εγχωρίως παραγόμενα πρωτότυπα φάρμακα θα παίρνουν πλέον την ίδια τιμή και με τις ίδιες διαδικασίες με τα αντίστοιχα εισαγόμενα πρωτότυπα φάρμακα με στόχο να αντιστραφεί η σημερινή κατάσταση, όπου η αγορά φαρμάκου είναι εξαρτώμενη από εισαγόμενα φάρμακα σε ποσοστό 80%, ενώ δέκα χρόνια πριν τα εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα κάλυπταν το 60% των αναγκών της αγοράς.

– Η προσαρμογή των τιμών των φαρμάκων που ήδη κυκλοφορούν στο νέο σύστημα, θα γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, αλλά και με πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι τιμές των φαρμάκων που έχουν κυκλοφορήσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 (η ημερομηνία αυτή επελέγη διότι η τελευταία γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων έγινε το 1997), θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

– Η τιμή των πρωτότυπων φαρμάκων στα οποία αποδεδειγμένα λήγει η ισχύς του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας τους, μειώνονται κατά 20%. Εξαιρούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων το πρώτο Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας τους έχει λήξει πριν την 1η Ιανουαρίου 1998 (επελέγη διότι η τελευταία γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων έγινε το 1997), που θα εξετάζονται κατά περίπτωση αφού, τυχόν μείωση της τιμής ορισμένων τέτοιων φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε υποκατάσταση τους από νεότερα και ακριβότερα φάρμακα παρόμοιας θεραπευτικής αποτελεσματικότητας χωρίς κανένα οικονομικό όφελος για τον πολίτη και το ασφαλιστικό σύστημα.

– Η τιμή των ουσιωδώς όμοιων φαρμάκων (generics) καθορίζεται στο 80% της τιμής πώλησης του πρωτοτύπου, ενώ η νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων παραμένει όπως και σήμερα, δηλαδή μειωμένη κατά 13% από την τιμή της χονδρικής.

Επίσης καθιερώνεται η επιστροφή χρηματικού ποσού ύψους 4% στα ασφαλιστικά ταμεία επί των συνολικών πωλήσεων που κάθε φαρμακευτική εταιρεία πραγματοποίησε προς αυτά και θεσπίζονται αυστηρά πρόστιμα σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες υποβάλλουν ανακριβείς ή ανειλικρινείς δηλώσεις σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων που ισχύουν στις αντίστοιχες (δύο συν μια) φθηνότερες χώρες.

Σχόλια