Νέα ανακοίνωση για την διακοπή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω εκλογών

0

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 95803/23-8-2007 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναστέλλονται οι εργασίες των Δικαστηρίων για μία (1) ακόμη ημέρα μετά την διενέργεια των εκλογών, δηλαδή μέχρι 19-9-2007, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το οποίο αναστέλλονται οι εργασίες για 2 ακόμη ημέρες, ήτοι μέχρι και 21-9-2007.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εργασίες των δικαστηρίων αναστέλλονταν για δύο (2) εργάσιμες μέρες, μετά τη διενέργεια των εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, δηλαδή μέχρι και 18 Σεπτεμβρίου 2007, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το οποίο η αναστολή των εργασιών παρατεινόταν για μία (1) ακόμη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και 19 Σεπτεμβρίου 2007.