Νέα απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με μηνιαίες καταβολές ύψους μόλις 100 Ευρώ.

0

Νέα απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μας κοινοποίησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Πρόκειται για την υπ΄ αριθμ.4/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, η οποία αφορά σε μακροχρόνια άνεργο, ο οποίος παρόλο που έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια ευρέσεως εργασίας, αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό με μοναδικό του εισόδημα το επίδομα ανεργίας ύψους 400 Ευρώ. Το δικαστήριο ορίζει ότι ο αιτών θα καταβάλει μόλις 100 Ευρώ μηνιαίως συμμέτρως  στους πιστωτές του και δεδομένου ότι ορίστηκαν μικρού ύψους μηνιαίες καταβολές, ορίστηκε νέα δικάσιμος η 18η Οκτωβρίου 2012 διότι είναι δυνατό να έχει βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική του κατάσταση.

Νέα απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά  με μηνιαίες καταβολές ύψους μόλις 100 Ευρώ.

 

Σχόλια